Historia
 
Bliżej historii 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Wymień działania Habsburgów, które doprowadziły 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wymień działania Habsburgów, które doprowadziły

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Działania Habsburgów, które doprowadziły do stworzenia potęgii Austrii:

  • Panowanie Marii Teresy przebiegało pod znakiem reform wewnętrznych.
  • Rozbudowano biurokrację, wiedeńskim centralnym urzędom państwowym podporządkowano administrację w poszczególnych krajach habsburskich. W administracji publicznej zatrudniano dobrzez wykształconych i wysoko wykwalifikowanych urzędników pochodzenia szlacheckiego i mieszczańskiego.
  • Uzdrowiono finanse państwowe - uporządkowano system podatków, na szlachtę i duchowieństwo nałożono podatki, zmniejszono natomiast obciążenia nakładane na chłopów.
  • Józef II Habsburg przeprowadził reorganizaję centralnych władz państwowych, zreformowano prawo i sądownictwo - zniesiono tortury, a na pewien czas także karę śmierci. 
  • Zlikwidowano większość klasztorów i majątków kościelnych w państwie - uzyskane w ten sposób dochody przeznaczono na potrzeby państwa oraz rozwój szkolnictwa i oświaty.
  • Józef II prowadził także konsekwentną politykę tolerancji religijnej - zrównał w prawach katolików i protestantów.
  • Unowocześniono i zwiększono liczebność austriackiej armii.
  • Dzięki reformom przeprowadzonym w drugiej połowie XVIII wieku państwo habsburskie stało się nowoczesnym, dobrze zorganizowanym i sprawnie zarządzanym organizmam.