Historia
 
Bliżej historii 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Wypisz kilka głównych cech kultury 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wypisz kilka głównych cech kultury

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Główne cechy kultury sarmackiej :

  • Polska szlachta wierzyła, że w odróżnieniu od mieszczan i chłopów pochodzi od znanego z waleczności starożytnego ludu Sarmatów.
  • Przywiązanie do sarmatyzmu wyrażało się w charakterystycznym szlacheckim stroju. Szlachcic zarówno w Koronie, jak i na Litwie nosił jednakowy strój - żupan oraz kontusz, przewiązany jedwabnym pasem z szablą u boku. 
  • Sarmaci uważali, że nad bezpieczeństwem Rzeczypospolitej czuwa sam Bóg. Ponadto byli przekonani, że w ich ojczyźnie panuje idealny ustrój polityczny, łączący zalety monarchii oraz republiki.
  • Odznaczali się przywiązaniem do rodzimych instytucji politycznych, zawierających pochwałę tzw. złotej wolności.
  • Sarmaci odznaczali się niechęcią i pogardą wobec cudzoziemców. Uważali, że szlachta Rzeczypospolitej jest najlepsza, najmądrzejsza i najsilniejsza - ksenofobia.