Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Jak na położenie międzynarodowe Polski 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Jak na położenie międzynarodowe Polski

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Sytuację polityczną Rzeczypospolitej w XVII wieku w decydującej mierze kształtowało położenie geopolityczne, na skutek, którego interesy zagraniczne państwa silnie wiązały się ze wschodem Europy, z południowym wschodem oraz z basenem Morza Bałtyckiego. Wiek XVII z punktu widzenia położenia międzynarodowego Rzeczypospolitej charakteryzował się przede wszystkim wielkimi wojnami ze Szwecją, Rosją i Turcją, a także Kozaczyzną. 

  • Położenie Rzeczypospolitej nad Morzem Bałtyckim ( dominium Maris Baltici ) przyczyniło się do wojen ze Szwecją (potop szwedzki);
  • Sąsiedztwo z Rosją po Dymitriadach zakończyło się wielką porażką, a z czasem - rozbiorami;
  • Czechy oraz Węgry pozostawały w strefie zainteresowania Turcji - stąd również wojny polsko - tureckie;
  • Samowolne wyprawy Kozaków na Krym i do Turcji wpłynęły na pogorszenie stosunków polsko - tureckich na początku XVII w.;