Historia
 
Bliżej historii 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Na podstawie wiadomości pochodzących z różnych 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Na podstawie wiadomości pochodzących z różnych

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Gustaw II Adolf był jednym z największych wodzów swoich czasów, twórcą militarnej potęgi Szwecji w XVII wieku. Był synem Karola IX Sudermańskiego, pochodził z dynastii Wazów, w 1611 roku objął władzę w Szwecji. Odebrał staranne wykształcenie, znał kilka języków, czytał liczne dzieła filozoficzne, szczególnie książki myśliciela Hugo Grotiusa. W dzieciństwie już jako sześcioletni chłopiec uczestniczył w wyprawie wojennej, a po ukończeniu 10 roku życia - uczestniczył w audiencjach polityczynych i przyjmował ambasadorów. 

Gustaw II Adolf - uważany jest za jednego z największych w historii królów Szwecji. W XVII w. zapoczątkował mocarstwową politykę swego kraju. Kiedy obejmował tron w 1611 roku - sytuacja wewnętrzna Szwecji była bardzo trudna, jednak młodemu monarsze szybko udało się wzmocnić władzę i podporządkować dążącą do większej samodzielności politycznej szwedzką szlachtę. Gustaw II Adolf nazywany jest " Lwem z Północy " za względu na liczne wojny, które prowadził w czasie swojego panowania. Konflikty zbrojne toczył z Danią, Polską oraz Rosją.  W 1613 roku pokojem w Knäred zakończył duńsko-szwedzką wojnę kalmarską. Kilka lat później, w 1617 roku zmusił Rosję do podpisania korzystnego dla strony szwedzkiej pokoju w Stołbowie, na mocy którego Rosja odstępowała Szwecji - Ingrię ioraz wschodnią Karelię i tym samym traciła dostęp do Morza Bałtyckiego. W latach 1617–1629 Gustaw II Adolf toczył wojny z Polską. Na mocy korzystnego dla Szwecji pokoju zawartego w Altmarku (Starym Targu) - Gustaw II Adolf zatrzymywał zdobycze w Inflantach oraz obszary nad Zalewem Wiślanym. Szwedzi zyskali ponadto prawo pobierania ceł z polskiego handlu morskiego. W 1630 roku szwedzki monarcha przystąpił do wojny trzydziestoletniej po stronie niemieckich protestantów. Dzięki doskonałej organizacji, uzbrojeniu oraz geniuszowi dowódczemu króla Gustawa - szwedzka armia wyrosła na jedną z najlepszych w ówczesnej Europie.