Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab i Elżbieta Świda
Wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
Rok wydania: 2012
Funkcja y=f(x) dla argumentu 0 przyjmuje wartość 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Funkcja y=f(x) dla argumentu 0 przyjmuje wartość

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Funkcja y=f(x) dla argumentu 0 przyjmuje wartość 7- jest to punkt przecięcia wykresu f(x) z osią OY (jeśli współrzędna jakiegoś punktu na osi OX wynosi 0, to jest to punkt przecięcia wykres f(x) z osią OY) . Funkcja g(x)=f(x)-13 powstaje w wyniku przesunięcia równoległego o pewien wektor. Znajdujemy współrzędne tego wektora.

Wykres funkcji  y=f(x)+q  powstaje w wyniku przesunięcia wykresu funkcji y=f(x) o wektor  v=[0,q]

             

                              

 

Teraz przesuwamy punkt przecięcia wykres f(x) o współrzędnych (0,7) z osią OY o ten wektor.

Odpowiedź:

Punkt przecięcia wykresu funkcji g(x) z osią OY ma współrzędne (0,-6)