Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab i Elżbieta Świda
Wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
Rok wydania: 2012
Dane są wektory a=[1,-2], b=[-8,6]. Oblicz 4.14 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Postępujemy zgodnie z kolejnością wykonywania działań. Musimy najpierw znaleźć współrzędne iloczynu wektora a i liczby -5 oraz iloczynu wektora b i liczby 0,5. Poźniej obliczamy sumę tych wektorów. Oznaczmy sobie liczby -5 i 0,5 jako a i b. 

 

Obliczamy zgodnie z denicją 5 na stronie 258:

 

`a*veca=-5*[1,-2]= [-5*1,-5*-2]=[-5,10]`

 

`b=0,5`

`vecb=[-8,6]`

`b*vecb=0,5*[-8,6]=[0,5*-8, \ \ 0,5*6]=[-4,3]`

 

Teraz obliczamy sumę tych iloczynów(zgodnie z wzorem z definicji 3 na stronie 256):

`[-5,10]+[-4,3]=[-5-4,10+3]=ul(ul( \ [-9,13] \ )`