Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Między papiestwem a cesarstwem, Notatka

1 Zadanie
Notatka z lekcji Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Uzupełnij tekst.

W IX i X w.biskupi pełnili nie tylko funkcje religijne, lecz także obejmowali ważne urzędy państwowe . Byli też właścicielami dużych majątków . Nadanie duchownym ziemi i stanowisk nazwano inwestyturą . Odbudową podupadającego życia religijnego zajął się zakon benedyktynów z opactwa w Cluny. Minisi wiedli życie według surowych reguł, opierających się na pracy i modlitwie. W 1054 r. doszło do rozłamu w chrześcijaństwie. Podział ten określa się jako wielką schizmę . W XI w. wybuchł spór między cesarzem Henrykiem IV a papieżem Grzegorzem VII . Przywódca Kościoła zachodniego przygotował własny program reform, który sformułował w 1075 r. Działania te miały na celu uniezależnienie duchowieństwa od władzy świeckiej . Nie zgadzał się na to Henryk IV i wkrótce papież rzucił na niego klątwę ( ekskomunikę) . Władca ukorzył sięjednak przed papieżem w 1077 r. w Canossie . Ostatecznie konflikt zakończył się dopiero w 1122 r. na synodzie w Wormacji.