Historia
 
Śladami przeszłości 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Wojciechowski Grzegorz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2012
Notatka z lekcji. 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Uzupełnij tekst.

Elitę społeczeństwa średniowiecznego stanowił stan duchowny . Jego przedstawiciele pełnili nie tylko funkcje kościelne, lecz także byli doradcami monarchów, wykładowcami na uniwersytetach, kopistami ksiąg i dokumentów. Ważną rolę w życiu kościoła odegrały klasztory . Szczególny wkład do rozwoju religijnego, społecznego i kulturalnego ówczesnej Europy wnieśli benedyktyni oraz cystersi , a także zaliczani do zakonów żebraczych franciszkanie i dominikanie . W ostatnich wiekach średniowiecza Kościół stanął w obliczu kryzysu, który przyczynił się do powstania ruchów heretyckich . Osłabienie pozycji Kościoła doprowadziło także do upadku autorytetu papiestwa podczas tzw. niewoli awiniońskiej , czyli w okresie uzależnienia papieży od władców Francji , a także podczas sporów o obsadzenie tronu św. Piotra . Jednolita władza papieska została przywrócona dopiero w wyniku uchwał soboru w Konstancji , który obradował w latach 1414 - 1418 .