Historia
 
Śladami przeszłości 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Wojciechowski Grzegorz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2012

Kryzys Rzeczypospolitej, Notatka

1 Zadanie
Notatka z lekcji Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Uzupełnij tekst.

W 1668 r. król Jan Kazimierz , zniechęcony rokoszem Lubomirskiego oraz odrzuceniem przez szlachtę planów elekcji vivente rege , zdecydował się abdykować. Nowym królem wybrany został wówczas Michał Korybut Wiśniowiecki . W 1672 r. Rzeczpospolita stała się celem ataku Turcji . Upadek zamku w Kamieńcu Podolskim , a także haniebny traktat w Buczaczu zmobilizowały Polaków do dalszej walki. Wojska polskie pod dowództwem Jana Sobieskiego pokonały w 1673 r. siły tureckie pod Chocimiem . W 1674 r. nowym władcą Polski został Jan III Sobieski . W kolejnych latach Rzeczpospolita zawarła antyturecki sojusz z Austrią . Na mocy tego porozumienia w 1683 r. oddziały polskie, na których czele stanął sam król, uratowały oblężony przez Turków Wiedeń .