Historia
 
Śladami przeszłości 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Iwona Janicka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Zakończenie I wojny światowej, notatka 3.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Zakończenie I wojny światowej, notatka

Notatka z lekcji Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie

Podczas I wojny światowej walki toczyły się na froncie zachodnim, w Rosji oraz na Bałkanach . W 1914 roku po stronie stronie państw centralnych opowiedziała się także Turcja. Wówczas siły ententy podjęły próbę opanowania cieśnin czarnomorskich - Dardaneli i Bosforu . Poniosły jednak klęskę na półwyspie Gallipoli . Działania wojenne toczyły się też na morzu, a największym starciem pomiędzy flotami obydwu stron była bitwa jutlandzka , do której doszło w 1916 r. 6 kwietnia 1917 r. wojnę Niemcom wypowiedziały Stany Zjednoczone . W grudniu 1917 r. z powodu rewolucji w Rosji nastąpiło zawieszenie broni na froncie wszchodnim. Ostatecznie 3 marca 1918 r. zawarto traktat pokojowy w Brześciu nad Bugiem . Nie odwróciło to losów konfliktu, który zakończył się przegraną państw centralnych . Cesarz Wilhelm II abdykował w wyniku rewolucji w Niemczech. Rozejm na froncie zachodnim podpisano 11 listopada 1918 r. w  Compiègne pod Paryżem . Jednak pokój zawarto dopiero 28 czerwca 1919 r. podpisując traktat wersalsk i.