Historia
 
Śladami przeszłości 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Iwona Janicka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014

Przyjrzyj się rysunkom przedstawiającym godła

3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

1. Umieść w kratkach obok ilustracji litery odpowiadające właściwym herbom .

2. Wytłumacz, co oznaczały poszczególne symbole w godle Rzeczypospolitej obowiązującym w czasach rządów Wettinów .

Herb z okresu unii personalnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów z Saksonią przedstawiał czterodzielną tarczę herbową o czerwonym tle zawierającą symbol Korony – dwa pola przedstawiające białego Orła w koronie oraz dwa pola z wizerunkiem Pogoni – herbu Litwy. Na tarczy sercowej widniał herb rodowy władców z dynastii Wettinów - herb Saksonii. 

  Thumb 4