Historia
 
Śladami przeszłości 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Iwona Janicka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Podkreśl właściwe uzupełnienia zdań. 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Podkreśl właściwe uzupełnienia zdań.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
  • W jednym z listów ostatni dyktator powstania napisał, że sprawowanie władzy jest aktem poświęcenia .
  • Romuald Traugutt chciał przekształcić powstanie w powszechną insurekcję .
  • W początkowej fazie powstania styczniowego przyszły dyktator był biernym obserwatorem .
  • Traugutt został wykładowcą w Wojskowym Instytucie Technicznym w Petersburguza zasługi podczas wojny krymskiej .
  • Romuald Traugutt swój "chrzest bojowy" przeszedł w trakcie Wiosny Ludów na Węgrzech .