Historia
 
Śladami przeszłości 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Iwona Janicka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
W stronę demokracji, notatka z lekcji 4.3 gwiazdek na podstawie 10 opinii

W stronę demokracji, notatka z lekcji

Notatka z lekcji Zadanie
1 Zadanie

Charakterystycznymi procesami dla wielu państw w drugiej połowie XIX w. były: demokratyzacja życia politycznego oraz powstanie społeczeństwa industrialnego . W wyniku przemian poddani zyskiwali nowe, szersze prawa i powoli stawali się obywatelami . Coraz większe znaczenie zaczął zdobywać także ruch robotniczy . W 1864 roku z inicjatywy Karola Marksa powołano I Międzynarodówkę. Głoszone przez nią hasła nie zostały jednak zrealizowane, Wkrótce w jej miejsce powstała II Międzynarodówka . Odmienne założenie miała socjaldemokracja , której teoretykiem był Edward Bernstein oraz anarchiści na czele z Michaiłem Bakuninem. Do ważnych wydarzeń należało ogłoszenie przez papieża Leona XIII w 1891 roku encykliki "Rerum novarum" i powstanie chadecji. W tym okresie narodził się też nowoczesny nacjonalizm . Pod koniec XIX w. aktywną działalność prowadziły także emancypantki , domagające się równouprawnienia kobiet i wyzwolenia ich spod zależności mężczyzn. Ponadto część z nich - nazwana s ufrażystkami - walczyła o uzyskanie przez kobiety praw wyborczych.