Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Iwona Janicka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Przyjrzyj się ilustracji i przeczytaj tekst źródłowy 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Przyjrzyj się ilustracji i przeczytaj tekst źródłowy

3 Zadanie
4 Zadanie

1. Określ, którą z reform Piotra I ukazano na rycinie. Jaki był cel jej wprowadzenia?

- Rycina przedstawia reformę obyczajową przeprowadzoną przez Piotra I - obcinanie brody rosyjskim bojarom. Piotr I pragnął zreformować swoje państwo na wzór europejski. Przeprowadzona przez cara modernizacja Rosji - nieodwracalnie zmieniła strukturę państwa i wprowadziła daleko idące zmiany w społeczeństwie tego kraju.

2. Wyjaśnij, na jakich państwach wzorował się car podczas reformowania Rosji

- Podczas reformowania Rosji car Piotr I wzorował się na państwach Europy Zachodniej, przede wszystkim na Szwecji, Holandii, Anglii i Austrii.