Historia
 
Śladami przeszłości 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Iwona Janicka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Przyjrzyj się karykaturze i wykonaj 4.11 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Przyjrzyj się karykaturze i wykonaj

3 Zadanie
4 Zadanie

1. Wpisz w wyznaczone miejsca imiona i nazwiska przedstawionych na ilustracji mężczyzn.

A - Giuseppe Garibaldi 

B - Wiktor Emanuel II

2. Wyjaśnij sens karykatury. Wytłumacz, co mogły oznaczać słowa wypowiedziane przez postać oznaczoną literą "A".

Karykatura przedstawia Giuseppe Garibaldiego, który zakłada Wiktorowi Emanuelowi II na nogę buta symbolizującego Półwysep Apeniński. Włochy, które zostały zjednoczone dzięki ogromnej determinacji Garibaldiego zostały niejako ofiarowane sabaudzkiemu monarsze w prezencie. Słowa wypowiedziane przez Garibaldiego: "J eśli nie chce do końca wejść, to proszę spróbować trochę proszku ", oznaczają, że jeśli któreś z państw włoskich nie będzie chciało przystąpić do zjednoczenia kraju należy użyć broni - prochu strzeliczego.