Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Iwona Janicka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Przeczytaj fragment dekretu carskiego z 17 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Przeczytaj fragment dekretu carskiego z 17

4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie

1. Podaj nazwisko gubernatora, który wydał cytowany dokument. Wymień główne założenia zawarte w dekrecie .

- Nazwisko gubernatora, który wydał cytowany dokument to - Franz von Stadion .

- Główne założenia zawarte w dekrecie to:

  • zniesienie pańszczyzny, przekazanie na własność chłopom uprawianej przez nich ziemi.
  • wypłata odszkodowań dla ziemiaństwa.
  • przyznanie chłopom serwitutów - prawa do korzystania z należących do panów łąk i lasów.

2. Oceń, czy - Twoim zdaniem - dekret carski był korzystny dla chłopów, czy raczej dla właścicieli dóbr . Uzasadnij swoją odpowiedź .

Uważam, iż dekret carski był korzystny dla chłopów, ponieważ znosił znienawidzoną przez nich pańszczyznę. Chłopi otrzymali na własność uprawianą przez siebie ziemię. Tym samym zdecydowanie wzrosła efektywność ich pracy, ponieważ wypracowane zbiory należały do nich, a nie jak do tej pory - do szlachty i ziemiaństwa. Dektet znosił uzależnienie chłopa od dworu.