Historia
 
Śladami przeszłości 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Iwona Janicka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia. 4.11 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

1. Napisz, jakie wydarzenie przedstawiono na obrazie. Podaj, w którym roku miało miejsce .

Wydarzenie przedstawione na obrazie to rzeź galicyjska, która miała miejsce w 1846 roku.

2. Wymień skutki zdarzenia ukazanego na ilustracji .

- Spalone, doszczętnie zniszczone dwory szlacheckie w jaskielskiem, tarnowskiem i nowosądeckim;

- W czasie rzezi galicyjskiej pogromowi uległo ok. 470 dworów, zginęło ok. 1000 osób, w tym 200 właścicieli i dzierżawców, najwięcej ofiar było wśród administracji dworskiej - kancelistów i oficjalistów;

- Wystąpienie mieszkańców wsi uniemożliwiło wybuch powstania narodowego w Galicji;

- Nastąpiło osłabienie nurtu niepodległościowego w Galicji;

- Symbolem rabacji galicyjskiej stał się Jakub Szela - lokalny chłopski przywódca ze Smarzowy w tarnowskiem;