Historia
 
Śladami przeszłości 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Iwona Janicka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Uzupełnij tekst. 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Uzupełnij tekst .

Emisariusze wysłani do kraju przez Towarzystwo Demokratyczne Polskie mieli przygotować powstanie na ziemiach trzech zaborów. Miało do niego dojść w 1846 r. Przeprowadzenie tej akcji uniemożliwiły aresztowania spiskowców , dlatego do pojedynczych wystąpień doszło jedynie w Galicji. W lutym 1846 r. w Krakowie wybuchło powstanie, nad którym władzę dyktatorską przejął Jan Tyssowski . Do walki z powstańcami oprócz wojska stanęli także podburzani przez Austriaków miejscowi chłopi . Wydarzenia te nazwano rabacją galicyjską. W 1848 r. podczas Wiosny Ludów do wystąpień doszło w zaborze pruskim oraz austriackim Jednak powstanie wielkopolskie upadło, a jedynym jego sukcesem stało się uzyskanie polskiej reprezentacji w sejmie pruskim. Podobne zdarzenia miały miejsce w Galicji, której gubernatorem był Franz von Stadion . Uwłaszczył on chłopów, co zapobiegło ich udziałowi w powstaniu i przyczyniło się do utrwalenia wśród nich wizerunku dobrego cesarza Franciszka Józefa.