Historia
 
Śladami przeszłości 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Iwona Janicka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014

Przeczytaj tekst źródłowy ze s. 155 podręcznika.

3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

[x] Dla autorów manifestu warunkiem wolności była równość wszystkich obywateli .

[x] Towarzystwo Demokratyczne Polskie dążyło do odbudowy niepodległego i demokratycznego kraju .

[] Członkowie Towarzystwa twierdzili, że Polaków nie stać na samodzielne wywalczenie wolności.

[] Autorzy manifestu uważali, że w społeczeństwie można zapanować anarchia, jeżeli nie ma w nim bohaterstwa.

[x] Towarzystwo Demokratyczne Polskie zostało założone 17 marca 1832 r