Historia
 
Śladami przeszłości 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Iwona Janicka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Uzupełnij tekst. 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Uzupełnij tekst .

Po upadku powstania listopadowego Rosjanie rozpoczęli represje wobec mieszkańców Królestwa Polskiego. Uczestników walk karano więzieniem i konfiskatą mienia, a żołnierzy siłą wcielano do armii rosyjskiej . Car unieważnił konstytucję Królestwa Polskiego i zastąpił ją ustawą nazywaną Statutem organicznym . Rozpoczęto również proces rusyfikacji . W obawie przed prześladowaniami kraj opuściło wówczas około 10 tysięcy osób. Falę wyjazdów z kraju po upadku powstania listopadowego nazwano Wielką Emigracją . Emigranci udali się głównie do Francji, Belgii i Anglii . Głównym ośrodkiem polskich uchodźców stał się Paryż . Na emigracji szybko powstawały nowe ugrupowania polityczne. W drugiej połowie lat 30. XIX w. na ziemiach polskich ponownie rozpoczęto działalność spiskową . W opozycji do działań konspiracyjnych w Wielkopolsce narodził się nurt pracy organicznej , do którego należeli m.in. Karol Marcinkowski, Dezydery Chłapowski oraz Hipolit Cegielski .