Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Iwona Janicka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Wpisz litery we właściwe miejsca na osi 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wpisz litery we właściwe miejsca na osi

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

O - powstanie Księstwa Warszawskiego

U - wojna o niepodległość Grecji

S - kongres wiedeński

A - wydanie " Manifestu komunistycznego

K - zamach stanu Napoleona

T - woja krymska

L - powstanie Królestwa Polskiego 

N - wyprawa Napoleona na Moskwę

  • Na osi czasu należy kolejno wpisać litery: K O N S U L A T (tworzące hasło)

Hasło: Konsulat - ustrój, w którym władza sprawowana jest przez konsulów (a także sam okres ich rządów). Konsulatem nazywamy również placówkę dyplomatyczną w obcym państwie.