Historia
 
Śladami przeszłości 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Iwona Janicka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Przeczytaj tekst źródłowy i odpowiedz na 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Przeczytaj tekst źródłowy i odpowiedz na

1 Zadanie
2 Zadanie

1. Co wpływało na przebieg obrad kongresu?

Na przebieg obrad kongresu wpływały przedłużające się narady, częste bale oraz ciągnące się zjazdy pełnomocników państwowych. Dyplomaci wielkich mocarstw nie byli w stanie zaspokoić amicjonalnych aspiracji wszystkich europejskich państw.

2. Jakie niebezpieczeństwa w zawartych traktatach dostrzegł autor tekstu?

Od początku obrad między mocarstwami powstawały konflikty dotyczące podziału Europy. Autor tekstu zaznaczał: " Trudno było [...] wszystkim dogodzić, kiedy wszystkie narody między sobą poróżnione, i chociaż przystępowały do przymierza, dawna nienawiść i zazdrość odzywały się mimo powierzchownych przyjaźni". Obawiano się nieporozumień, rozdarć pomiędzy państwami a także wzajemnych roszczeń.