Historia
 
Śladami przeszłości 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Iwona Janicka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Przyporządkuj myślicielom oświeceniowym głoszone 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Przyporządkuj myślicielom oświeceniowym głoszone

1 Zadanie
2 Zadanie
Notatka z lekcji. Zadanie
  • John Locke - wiedza człowieka płynie z doświadczenia.
  • Wolter - osiągnięcia nauki oraz techniki potrafi wykorzystać tylko człowiek rozumny.
  • Jean - Jacques Rousseau - człowiek jest z natury dobry, a jego zepsucie wynika z rozwoju cywilizacji.
  • Karol Monteskiusz - sprawiedliwe i skuteczne rządy są możliwe dzięki zasadzie trójpodziału władz.