Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Iwona Janicka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Uzupełnij tekst. 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Uzupełnij tekst .

Napoleon Bonaparte przejął władzę w wyniku zamachu stanu, którego dokonał 9 listopada 1799 r., czyli - według kalendarza rewolucyjnego - 18 brumaire'a . W miejsce zlikwidowanego dyrektoriatu powołano trzyosobowy konsulat . Napoleon początkowo pełnił funkcję pierwszego konsula , jednak w 1804 r. koronował się na cesarza Francuzów jako Napoleon I. Wydał kodeks cywilny, nazywany później Kodeksem Napoleona . Uporządkował również stosunki między państwem francuskim a Kościołem dzięki podpisaniu w 1801 r. konkordatu . Cesarz dążył do hegemonii w Europie, co stało się przyczyną licznych wojen. W 1805 r. Francuzi pokonali Austriaków i Rosjan , a rok później Prusaków. W tym samym roku w Berlinie ogłoszono blokadę kontynentalną Wielkiej Brytanii. W 1812 r. Napoleon podjął wyprawę do Rosji . Mimo opanowania Moskwy Francuzi ponieśli porażkę. Rok później przegrana wojsk francuskich w bitwie pod Lipskiem przesądziła o upadku Napoleona.