Historia
 
Śladami przeszłości 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Iwona Janicka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Przeczytaj fragment anonimowej pieśni 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Przeczytaj fragment anonimowej pieśni

5 Zadanie
6 Zadanie

1. Do jakich wydarzeń - Twoim zdaniem - odnosi się treść pieśni?

- Treść pieśni odnosi się do wydarzeń konfederacji targowickiej. Konfederacja targowicka zawiązana w 1792 r. przez grupę polskich magnatów związanych politycznie z Rosją wymierzona była przeciwko reformom uchwalonym podczas obrad Sejmu Czteroletniego, przede wszyskim Konstytucji 3 maja. Działania zdrajców doprowadziły do wybuchu wojny polsko - rosyjskiej w 1792 roku.

2. W jaki spsoób w tekście przedstawiono działania "ludzi związku podłego"?

Działania "ludzi zwiazku podłego" (magnatów stronnictwa hetmańskiego - Szczęsnego Potockiego, Seweryna Rzewuskiego oraz Franciszka Ksawerego Branickiego) przedstawiono w tekście za pomocą słów: " Przed obcym despotą się modlił, By kraj swój spodlił (...) ", " Miecz jego przodkom dany ku obronie, Utopił zbrodzień w Matki własnej łonie, A na swych braci, na lud ponękany, Włożył kajdany ".