Historia
 
Śladami przeszłości 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Iwona Janicka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Wpisz w kratki przy każdym portrecie literę 4.4 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Wpisz w kratki przy każdym portrecie literę

2 Zadanie
3 Zadanie
3 Zadanie

A. Benjamin Franklin - amerykański uczony i polityk, filozof, współtwórca niepodległości Stanów Zjednoczonych. Należy do grona największych uczonych XVIII w. Zasłużył się szczególnie dla niepodległości kolonii angielskich w Ameryce Północnej. Krytykował tzw. ustawę stemplową, był współautorem ogłoszonej w 1776 r. "Deklaracji niepodległości". Współtworzył pierwsą na świecie konstytucję, uchwaloną w 1787 r.

B. Jerzy Waszyngton - pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych, w 1777 r. zwyciężył pod Saratogą, w 1783 r. wkroczył triumfalnie do Nowego Jorku. Uczestniczył w uchwalaniu konstytucji USA, na której treść miał znaczny wpływ. W czasie swojej prezydentury dążył do zachowania jedności młodego państwa.

C. Thomas Jefferson - polityk amerykański, dyplomata, przywódca polityczny w czasie walki kolonii brytyjskich o niepodległość, trzeci prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1801 - 1809. Wszedł w skład komisji opracowującej "Deklarację niepodległości Stanów Zjednoczonych", w czasie walki o niepodległość czynnie uczestniczył w życiu politycznym kraju, angażując się w prace ustawodawcze.