Historia
 
Śladami przeszłości 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Iwona Janicka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Notatka z lekcji. 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Obecnie termin "konstytucja" oznacza ustawę zasadniczą , czyli najważniejszy akt prawny określający ustrój danego państwa. Takie rozumienie tego pojęcia narodziło się w XVIII w. Pierwsza ustawa zasadnicza została uchwalona w zbuntowanych koloniach angielskich w Ameryce Północnej. Opracowaniem konstytucji przez cztery miesiące zajmowało się kilkudziesięciu polityków i prawników pod przewodnictwem Jerzego Waszyngtona . Ostatecznie akt uchwalono 17 września 1787 r. W Europie pierwszą ustawą zasadniczą była konstytucja Rzeczypospolitej, uchwalona 3 maja 1791 r. Dokument ten powstał podczas wielomiesięcznych obrad Sejmu Wielkiego. Kolejną konstytucję uchwalono we Francji we wrześniu 1791 r. Na jej mocy kraj został przekształcony w monarchię konstytucyjną opartą na trójpodziale władzy. Ustrój ten obowiązywał jednak bardzo krótko, ponieważ już w sierpniu 1792 r. aresztowano króla, a Konwent Narodowy ogłosił Francję republiką .