Historia
 
Śladami przeszłości 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Iwona Janicka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Przeczytaj tekst źródłowy ze s. 75 podrecznika 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Przeczytaj tekst źródłowy ze s. 75 podrecznika

1 Zadanie
2 Zadanie
Notatka z lekcji Zadanie
  • Według naczelnika powstania zwycięstwo w wojnie zależało m.in. od

[A] uzbrojenia wszystkich mieszkańców ziem polskich .

[B] wykorzystania wojsk francuskich.

[C] wyposażenia w broń kobiet.

[D] uzbrojenia mieszczan.

  • Kościuszko uważał, że chłopi przystąpią do walki z zaborcami, jeżeli

[A] nie będą musieli płacić podatków.

[B] uzyskają wolność osobistą.

[C] pańszczyzna zostanie obniżona .

[D] otrzymają odpowiednie wynagrodzenie.