Historia
 
Śladami przeszłości 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Iwona Janicka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Uzupełnij tekst. 3.8 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Uzupełnij tekst .

Ludwik XVI, mimo zgody na reformy, nadal dążył do odzyskania władzy absolutnej. Liczył na pomoc Austrii , gdzie na tronie zasiadał brat jego żony - cesarz Leopold II . W 1792 r. doszło do wybuchu wojny francusko - austriackiej . Francuzi ponosili w niej liczne porażki, o które obwiniano Ludwika XVI . Dlatego został on uwięziony, a władzę przejął nowy parlament - Konwent Narodowy . Parlament ten zniósł monarchię i ogłosił Francję republiką . W skład Konwentu wchodziły trzy główne ugrupowania: górale , żyrondyści i "bagno". Największe znaczenie w stronnictwie górali miały kluby polityczne jakobinów i kordelierów  .Wkrótce przeprowadzono proces króla i skazano go na śmierć . W 1793 r. władca został ścięty. Wiadomość o egzekucji wywołała wystąpienia przeciwko rewolucyjnej Francji ze strony innych państw europejskich oraz zwolenników monarchii nazywanych rojalistami . W obliczu zagrożenia powołano Komitet Ocalenia Publicznego. Na jego cele stanął przywódca jakobinów Maksymilian Robespierre . W całym kraju rozpoczął się wówczas terror rewolucyjny. Krwawe represje doprowadziły do zawiązania spisku i obalenia dyktatora. Wydarzenia te nazwano przewrotem thermidoriańskim.  Zakończył się on wprowadzenim nowej konstytucji i przejęciem władzy przez dyrektoriat