Historia
 
Śladami przeszłości 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Iwona Janicka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Przeczytaj fragment dokumentu przygotowanego przez 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Przeczytaj fragment dokumentu przygotowanego przez

2 Zadanie
3 Zadanie

1. W jaki sposób zaborcy uzasadniali decyzję o rozbiorze Rzeczypospolitej?

Zaborcy decyzję o rozbiorze Polski uzasadniali twierdzeniem, iż władza w Rzeczypospolitej została przejęta nielegalnie. Kraj pogrążył się w bezprawiu. Zapanowało rozprężenie. Podupadło prawo, zahamowano rozwój handlu oraz rolnictwa. Cesarzowa Wszechrosji - Katarzyna II imputowała, jakoby państwa zaborcze dokonały rozbiorów, w celu przywrócenia ładu i porządku na ziemiach Rzeczypospolitej.

2. Do jakich wydarzeń nawiązywały słowa Katarzyny II: "Obywatele powstali jedni przeciw drugim" .

Słowa Katarzyny II: " Obywatele powstali jedni przeciw drugim " nawiązują do konfederacji barskiej, zawiązanej w 1768 roku w celu uwolnienia Rzeczypospolitej od wpływów rosyjskich. Konfederaci wystąpili przeciw prawom dla dysydentów uchwalonym na sejmie konwokacyjnym oraz represjom stosowanym w stosunku do przedstawicieli opozycji.

3. Dlaczego - Twoim zdaniem - zaborcy napisali deklarację?

Zaborcy napisali deklarację, aby usprawiedliwić swoje postępowanie przed międzynarodową opinią publiczną.