Matematyka
 
Matematyka 2001. Zeszyt ćwiczeń Cz. 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Dany jest prostopadłościan. Punkt E jest środkiem 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Dany jest prostopadłościan. Punkt E jest środkiem

1 Zadanie
2 Zadanie

 

 

 

 

 

 

 

Obliczymy długość odcinka EB (odcinek AE ma taką samą długość) korzystając z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta ECB (kąt przy wierzchołku C jest kątem prostym)