Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
W prostopadłościanie pole przekroju ABGH jest równe 50 cm² 4.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii

W prostopadłościanie pole przekroju ABGH jest równe 50 cm²

3 Zadanie
4 Zadanie

Korzystając z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta BCG obliczamy długość odcinka BG: 

 

 

 

 

 

Mając długość odcinka BG możemy obliczyć długość odcinka AB (ponieważ znamy pole przkroju)

 

 

 

 

 

Chcemy znaleźć długość przekątnej AG tego prostopadłościanu. 

Obliczymy ją korzystając z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta ABG (kąt przy wierzchołku B jest kątem prostym)

 

 

 

 

 

 

Przekrój DBFH to prostokąt, którego jeden bok ma długość 8 cm (odcinek DH), a drugi to odcinek DB, czyli przekątna podstawy. 

Długość odcinka DB możemy obliczyć korzystając z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta ADB (kąt prosty znajduje się przy wierzchołku A). 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź:

a) Przekątna tego prostopadłościanu ma 5√5 cm.

b) Pole tego przekroju jest równe 8√61 cm².