Matematyka
 
Matematyka 2001. Zeszyt ćwiczeń Cz. 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Od sześcianu o krawędzi 12 cm odcięto ostrosłup płaszczyzną przechodzącą 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Od sześcianu o krawędzi 12 cm odcięto ostrosłup płaszczyzną przechodzącą

4 Zadanie
5 Zadanie

Powstał ostrosłup o podstawie w kształcie trójkąta równobocznego (bok tego trójkąta oznaczono na rysunku x) oraz krawędziach bocznych 6 cm (bo 12 cm:2=6 cm)

 

Policzmy x z twierdzenia Pitagorasa: 

 

 

 

 

Na pole powierzchni całkowitej składa się pole trójkąta równobocznego o boku 6√2 cm oraz 3 trójkąty prostokątne o przyprostokątnych 6 cm.

 

 

 

  

Odpowiedź:

Pole powierzchni całkowitej ostrosłupa jest równe 84,6 cm².