Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014

Oblicz pole powierzchni każdego ostrosłupa

1 Zadanie
2 Zadanie

 

 

 

`P=36+36sqrt3=36(1+sqrt3)` 

 

`II.` 

`P=strike4*(2^2sqrt3)/strike4=4sqrt3` 

 

`III.` 
`P_p=(3+3)*(4+4)*1/2=6*8*1/2=48/2=24` 

Wysokość ściany bocznej to 12, potrzebujemy jeszcze długości podstawy ściany bocznej, która jest zarazem krawędzią podstawy ostrosłupa. Obliczymy ją korzystając z twierdzenia Pitagorasa:

`3^2+4^2=x^2` 

`9+16=x^2` 

`x^2=25` 

`x=5` 

`P_b=4*5*strike12^6*1/strike2^1=` `120` 

`P=24+120=144`