Matematyka
 
Matematyka 2001. Zeszyt ćwiczeń Cz. 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014

Funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie dla argumentów mniejszych od -2

2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

Jeśli funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie dla argumentów mniejszych od -2 oraz wartości ujemne dla argumentów większych od -2, to musi przecinać oś x w punkcie (-2,0) - czyli dla argumentu -2 przyjmować wartość 0. 

Dodatkowo wiemy, że funkcja przechodzi przez punkt (0,-1), czyli że dla argumentu 0 przyjmuje wartość -1. 

Ogólnie funkcja liniowa ma wzór y=ax+b, naszym zadaniem jest wyliczenie współczynników a i b. 

Wystarczy w miejsce x podstawić argumenty, a w miejsce y odpowiadające im wartości. 

 

 

 

Mamy już współczynnik b, wystarczy podstawić go do pierwszego równania, aby wyliczyć a: