Matematyka
 
Matematyka 2001. Zeszyt ćwiczeń Cz. 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Uzupełnij w tabeli dane dotyczące podanych funkcji liniowych 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Uzupełnij w tabeli dane dotyczące podanych funkcji liniowych

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

 

         
Współczynnik a        
Współczynnik b        
Druga współrzędna punktu przecięcia wykresu funkcji z osią y