Chemia
 
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
15g stopu cynku i miedzi poddano działaniu kwasu 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Zapiszmy równania reakcji: 

Zatem cały wydzielony wodór pochodzi z reakcji kwasu z cynkiem.

Na podstawie równania 1 obliczymy ile cynku uległo reakcji:

Wiemy, że w reakcji 1 mola Zn, gdy   , powstaje 1 mol wodoru o objętości

 

Jeśłi masa całej próbko stopu wynosiła 15g, to obliczmy jaki procent stanowił cynk:

Zawartość miedzi:

 

Odpowiedź:

Stop zawierał 65% cynku i 35% miedzi.