Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Oblicz, ile moli atomów tlenu znajduje się 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

a) tlenek węgla(IV)   

W 1 molu tlenku węgla(IV) znajdują się 2 mole atomów tlenu, więc w 2 molach znajdują się 4 mole atomów tlenu

Odp. W 2 molach tlenku węgla(IV) znajdują się 4 mole atomów tlenu.

 

b) sacharoza    

W 1 molu cząsteczek sacharozy znajduje się 11 moli atomów tlenu, czyli w 342g jest 11 moli atomów tlenu.

Obliczmy ile moli tlenu zajduje się w 17,8g sacharozy:

Odp. W 17,8g sacharozy znajduje się 0,57mol atomów tlenu

 

c) tlenek siarki(IV)    

W 1 molu znajdują się 2 mole atomów tlenu, a jeden mol gazu zajmuje objętość .

Obliczmy ile moli tlenu znajduje się w tlenku siarki(IV):

Odp. W tlenku siarki(IV) znajduje się 0,25 mola atomów tlenu.

 

d) ozon    

W 1 molu cząsteczek ozonu znajdują się 3 mole atomów tlenu, a 1 mol zawiera cząsteczek.

Obliczmy ile moli atomów tlenu znajduje się w cząsteczkach ozonu:

Odp. W cząsteczkach ozonu znajduje się 0,15mol atomów tlenu