Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Oblicz, ile moli atomów tlenu znajduje się 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

a) tlenek węgla(IV)   

W 1 molu tlenku węgla(IV) znajdują się 2 mole atomów tlenu, więc w 2 molach znajdują się 4 mole atomów tlenu

Odp. W 2 molach tlenku węgla(IV) znajdują się 4 mole atomów tlenu.

 

b) sacharoza    

W 1 molu cząsteczek sacharozy znajduje się 11 moli atomów tlenu, czyli w 342g jest 11 moli atomów tlenu.

Obliczmy ile moli tlenu zajduje się w 17,8g sacharozy:

Odp. W 17,8g sacharozy znajduje się 0,57mol atomów tlenu

 

c) tlenek siarki(IV)    

W 1 molu znajdują się 2 mole atomów tlenu, a jeden mol gazu zajmuje objętość .

Obliczmy ile moli tlenu znajduje się w tlenku siarki(IV):

`22,4dm^3----2mol`

`2,8dm^3----x`

`x=(2,8dm^3*2mol)/(22,4dm^3)=0,25mol`

Odp. W `2,8dm^3` tlenku siarki(IV) znajduje się 0,25 mola atomów tlenu.

 

d) ozon `O_3`  

W 1 molu cząsteczek ozonu znajdują się 3 mole atomów tlenu, a 1 mol zawiera `6,02*10^23` cząsteczek.

Obliczmy ile moli atomów tlenu znajduje się w `3,01*10^22` cząsteczkach ozonu:

`6,02*10^23----3mol`

`3,01*10^22----x`

`x=(3,01*10^22*3mol)/(6,02*10^23)=1,5*10^(-1)mol=0,15mol`

Odp. W `3,01*10^22` cząsteczkach ozonu znajduje się 0,15mol atomów tlenu