Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

a) Stosunek objętościowy substratów i produktów w tej reakcji wynosi:

  

Wyjaśnienie: wszystkie reagenty są gazami, więc objętości sa proporcjonalne do liczby moli substratów i produktów, które można odczytać z równania reakcji

 

b) Z równania reakcji wynika, że z 2 moli etanu powstaną 4 mole tlenku wegla(IV),a 1 mol gazu w warunkach normalnych zajmuje , więc możemy ułożyć proporcję:

Odp. W reakcji powstało tlenku węgla(IV)