Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Wskaż, która z próbek zawiera więcej atomów wodoru 4.0 gwiazdek na podstawie 6 opinii

a) Najpierw obliczmy ile cząsteczek związku znajduje się w próbce: 

glukoza:

1 mol to cząsteczek

W jednej cząsteczce glukozy znajduje się 12 atomów wodoru, więc w 1 molu znajduje się 12 moli atomów wodoru.

Obliczmy ile atomów wodoru znajduje się w 18g glukozy:

atomów wodoru

metan:

Obliczmy ile cząsteczek metanu znajduje się w 0,4 mola

W jednej cząsteczce metanu znajdują się 4 atomy wodoru, więc w 1 molu znajdują się 4 mole atomów wodoru.

Obliczmy ile atomów worodu znajduje się w 18g glukozy:

atomów wodoru

Odp. Więcej atomów wodoru znajduje się w próbce metanu.

 

b) Podobnie jak w podpunkcie a) najpierw obliczamy liczbę cząsteczek w próbkach:

etanol: 

W jednej cząsteczce etanolu znajduje się 6 atomów wodoru

Obliczamy liczbę atomów wodoru, która znajduje się w 0,05mola etanolu:

`6*0,301*10^23=ul(1,806*10^23)` atomów wodoru

amoniak:

`6,02*10^23----22,4dm^3`

`\ \ \ \ y----2,8dm^3`

`y=(6,02*10^23*2,8dm^3)/(22,4dm^3)=0,7525*10^23`

W jednej cząsteczce amoniaku znajdują się 3 atomy wodoru.

Obliczamy liczbę atomów wodoru, która znajduje się w `2,8dm^3` amoniaku:

`3*0,7525*10^23=ul(2,2575*10^23)` atomów wodoru

Odp. Więcej atomów wodoru znajduje się w próbce amoniaku