Chemia
 
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Wskaż, która z próbek zawiera więcej atomów wodoru 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

a) Najpierw obliczmy ile cząsteczek związku znajduje się w próbce: 

glukoza:

1 mol to cząsteczek

W jednej cząsteczce glukozy znajduje się 12 atomów wodoru, więc w 1 molu znajduje się 12 moli atomów wodoru.

Obliczmy ile atomów wodoru znajduje się w 18g glukozy:

atomów wodoru

metan:

Obliczmy ile cząsteczek metanu znajduje się w 0,4 mola

W jednej cząsteczce metanu znajdują się 4 atomy wodoru, więc w 1 molu znajdują się 4 mole atomów wodoru.

Obliczmy ile atomów worodu znajduje się w 18g glukozy:

atomów wodoru

Odp. Więcej atomów wodoru znajduje się w próbce metanu.

 

b) Podobnie jak w podpunkcie a) najpierw obliczamy liczbę cząsteczek w próbkach:

etanol: 

W jednej cząsteczce etanolu znajduje się 6 atomów wodoru

Obliczamy liczbę atomów wodoru, która znajduje się w 0,05mola etanolu:

atomów wodoru

amoniak:

W jednej cząsteczce amoniaku znajdują się 3 atomy wodoru.

Obliczamy liczbę atomów wodoru, która znajduje się w amoniaku:

atomów wodoru

Odp. Więcej atomów wodoru znajduje się w próbce amoniaku