Chemia
 
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Hydrat siarczanu(VI) żelaza(II) zawiera 63,31% 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Hydrat siarczanu(VI) żelaza(II) zawiera 63,31%

342 Zadanie
343 Zadanie
344 Zadanie
345 Zadanie

Wzór siarczanu(VI) żelaza(II):

W hydracie znajduje się 9 moli tlenu o łacznej masie:

Zatem zawartość tlenu w hydracie wynosi:

Wynik ten nie jest zgodny z założeniami w zadaniu, więc uczeń niepoprawnie wykonał swoje obliczenia. 

 

Poszukajmy odpowiedniego wzory hydratu:

Zawartość tlenu w hydracie jest zbyt mała, więc należy zwiększyć liczbę moli wody przypadająca na jeden mol soli bezwodnej.

Przy założeniu, że na 1 mol soli przypada 6 moli wody:

W tym hydracie znajduje się 10 moli tlenu o łącznej masie:

Zawartość procentowa tlenu w hydracie: 

Ta zawartość nadal jest nie zgodna z założeniami zadanie, więc dalej zwiększmy liczbę moli wody:

Przy założeniu, że na 1 mol soli przypada 7 moli wody:

W tym hydracie znajduje się 10 moli tlenu o łącznej masie:

Zawartość procentowa tlenu w hydracie: 

Poprawny wzór: