Chemia
 
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Pewien metal reaguje z chlorem cząsteczkowym dając 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Oznaczmy szukany metal symbolem E i zapiszmy równanie zachodzącej reakcji:

  

  

Z treści zadania wiemy, że próbka metalu o masie 2,8g reaguje z 0,075mola chloru cząsteczkowego. Obliczmy ile waży 0,075mola chloru:

Zatem próbka metalu o masie 2,8g reaguje z 5,325g chloru cząsteczkowego. 

Z równania reakcji wynika, że 2 mole metalu reagują z 3 molami chloru cząsteczkowego.

Pznaczając masę molową metalu E jako M_E układamy proporcję:

  

Na podstawie układu okresowego pierwiastków chemicznych szukamy który z pierwiastków ma w przybliżeniu masę molową

Szkanym pierwiastkiem jest żelazo o symbolu Fe.