Chemia
 
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Elektrony pierwiastka chemicznego można opisać liczbami 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Elektrony pierwiastka chemicznego można opisać liczbami

266 Zadanie
267 Zadanie
268 Zadanie
269 Zadanie

Z treści zadania wiemy, że    

a) Wiemy ze pierwiastek ten ma 4 elektrony walencyjne, wszystkie znajdują się na 2 powłoce, ponieważ n=2. 2 z tych elektronów znajdują się na podpowłoce s, bo l=0, a 2 pozostałe na podpowłoce p, bo l=1. Zapiszmy więc kolfigurację elektronowa dle elektronów walencyjnych tegi pierwiastka:

  

Najwyższy stopień utlenienia tego pierwiastka to IV, a nainiższy to -IV.

b) Wiemy, że pierwiastek ten ma 6 elektronów walencyjnych, wszystkie znajdują się na 2 powłoce, ponieważ n=2. 2 z tych elektronów znajdują się na podpowłoce s, bo l=0, a 4 pozostałe na podpowłoce p, bo l=1. Zapiszmy więc konfigurację elektronową dla elektronów walencyjnych tego pierwiastka:

 

Najwyższy stopień utlenienia tego pierwiastka to VI, a najniższy to -II.