Chemia
 
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Długość wiązania chemicznego to odległość między 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Długość wiązania chemicznego to odległość między

112 Zadanie
113 Zadanie
114 Zadanie

a) Rozpiszmy wzory podanych związków i zaznaczmy krotność wiązanie pomiędzy atomamy węgla:

  

Z tabeli odczytujemy wartości promieni kowalencyjnych:

-dla węgla z wiązaniem pojedynczym: 77pm

-dla węgla z wiązaniem podwójnym: 67pm

-dla węgla z wiązaniem potrójnym: 77pm

Wzory cząsteczek zapisane w kolejności od najkrótszego do najdłuższego wiązania pomiędzy atomami węgla:

  

 

b) Wraz ze zwiększaniem się liczby atomowej pierwiastków w grupie promień kowalencyjny rośnie, przykład z grupy 16: selen 117pm, tellur 135pm. Wyjaśnienie: wraz ze wzrostem liczby atomowej pierwiastków w grupie zwiększa się liczba powłok elektronowych, co powoduje zwiększanie promienia kowalencyjnego atomu.

Wraz ze zwiększaniem się liczby atomowej pierwiastków w okresie promień kowalencyjny maleje, przykład z okresu 3: krzem 111pm, siarka 102pm, chlor 98pm. Wyjaśnienie: wraz ze wzrostem liczby atomowej zwiększa się dodatni ładunek jądra i zwiąksza się przyciąganie ujemnie naładowanych elektronów, co powoduje zmniejszenie promienia kowalencyjnego.

 

c) Obliczmy długości wiązań dodając do siebie promienie kowalencyjne atomów występujących w danej cząsteczce:

  

  

  

  

Wzory związków w kolejności od najkrótszego do najdłuższego wiązania wodór-niemetal:

  

Uwaga: możemy zauważyć, że długość wiązania w podanych związkach zależy tylko od promienia kowalencyjnego niematali, które leżą w tej samej grupie. Promień kowalencyjny atomów leżących w tej samej grupie zwiększa się wraz ze zwiększaniem się liczby atomowej.