Chemia
 
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Opisz reakcje charakterystyczne... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Opisz reakcje charakterystyczne...

1171 Zadanie
1172 Zadanie
1173 Zadanie

Reakcja biuretowa - reakcja charakterystyczna do wykrywania białek (związków chemicznych zawierających wiązanie peptydowe). Białko poddaje się reakcji z wodorotlenkiem miedzi(II) (powstałym z NaOH oraz CuSO4) a wynikiem reakcji jest utworzenie związku kompleksowego o barwie fioletowej

Reakcja ksantoproteinowa - reakcja charakterystyczna do wykrywania białek posiadających w swoich strukturach pierścienie aromatyczne. Białko poddaje się działaniou stężonego kwasu azotowego(V). W reakcji tej zachodzi proces nitrowania pierścieni aromatycznych a powstające w ten sposób związki chemiczne mają barwę żółtą. Po dodaniu zasady sodowej barwa ta zmienia się na pomarańczową

 

Biuret oraz białko reagują w ten sam sposób z wodorotlenkiem miedzi(II) ponieważ zawierają w swoich strukturach wiązanie peptydowe, z którym oddziałuje wodorotlenek miedzi(II).