Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Podaj symbole opisanych pierwiastków chemicznych 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Podaj symbole opisanych pierwiastków chemicznych

69 Zadanie
70 Zadanie
71 Zadanie
72 Zadanie
73 Zadanie

a) Jeśli jony dwudodatnie zawierają 28 elektronów, to pierwiastek w stanie podstawowym będzie miał 30 elektronów, więc będzie to: 

cynk o symbolu Zn, w stanie podstawowym atomy tego pierwiastka nie posiadają niesparowanych elektronów

 

b) Niemetalem o najmniejszej gęstości jest:

wodór o symbolu H, w stanie podstawowym atomy tego pierwiastka posiadają 1 elektron niesparowany (należy jednak pamiętać, że wodór tworzy cząsteczki dwuatomowe)

 

c) Litowce to pierwiastki położone w 1 grupie układu okresowego, piierwiastkiem z 1 grupy, który ma największą liczbę powłok to:

frans o symbolu Fr, w stanie podstawowym atomy tego pierwiastka mają 1 elektron niesparowany

 

d) W skład wszystkich związków organicznych wchodzi wchodzi węgiel (i wodór który był już w podpunkcie b.):

węgiel o symbolu C, w stanie podstawowym atomy tego pierwiastka maja 2 niesparowane elektrony.