Chemia
 
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Wzór ogólny alkoholu monohydroksylowego:

Równanie reakcji alkoholu z sodem:

Obliczamy masę molowa alkoholu, wiedząc, że w reakcji wzieło udział 1,5g tego alkoholu, a powstało wodoru odmierzonego w warunkach normalnych:

Więc masa molowa alkoholu wynosi

Obliczamy n, czyli liczbę atomów węgla w cząsteczce alkoholu:

Odp. Wzór sumaryczny alkoholu: