Chemia
 
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Skreśl błędne wyrażenia tak, aby powstały 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Skreśl błędne wyrażenia tak, aby powstały

928 Zadanie
929 Zadanie
930 Zadanie
931 Zadanie

Potrójne wiązanie w etynie składa się z 2 wiązań 'sigma' i 1 wiązania 'pi' /2 wiązań 'pi' i 1 wiązania 'sigma'. Atomy węgla w etynie są w stanie hybrydyzacji sp/ sp2 . Jego cząsteczka ma kształt płaski/ tetraedryczny . Alkiny są mniej /bardziej aktywne niż alkany. Pod ich wpływem roztwór odbarwia się/ nie odbarwia się . Temperatura wrzenia butynu jesy wyższa/ niższa niż temperatyra wrzenia etynu (w warunkach normalnych). Heksyn jest gazem /cieczą. Ma gęstość mniejszą /większą niż etyn.