Chemia
 
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Radioaktywność próbki wynika z szybkości 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Radioaktywność próbki wynika z szybkości

61 Zadanie
62 Zadanie
63 Zadanie
64 Zadanie
65 Zadanie

a) Z treści zadania wiemy, że 1 Bq odpowiada jednemu rozpadowy w czasie 1s. Aby obliczyć redioaktywność próbki węgla, w której następuje 800 rozpadów w czasie 1 godziny, nalezy podzielić liczbę rozpadów przez czas wyrażony w sekundach:

  

b)

Dane:

 - początkowa masa próbki izotopu

 - masa próbki po czasie t, bo zmniejszy się o 70%

 - czas połowicznego rozpadu

 

Szukane:

 - czas, po którym aktywność promieniotwórcza zmniejszy się do 

 

Wzór i obliczenia:

  

Podstawiamy dane do wzoru:  

  

 

W tablicach znajdują się wartości logarytmu dziesiętnego, więc aby obliczyć zamieniamy podstawę logarytmu  z na 10. 

Skorzystamy ze wzoru na zamianę logarytmu: 

 

 

Obliczamy nasz logarytm, wartość logarytmu dziesiętnego z 1/2 odczytujemy z tablic: 

 

Wracamy do wzoru na t: 

    

 Odp. Radioaktywność próbki zmaleje o 70% po około 10 000lat.