Chemia
 
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Zapiszmy równania reakcji

Finalny produkt ma wzór sumayczny:

Produkt ten poddano reakcji spalania całkowitego:

Z powyższej reakcji wynika, że do spalenia 1 mola związku potrzeba 6 moli tlenu.

Obliczmy ojętość tlenu odmierzonego w warunkach normalnych:

Zakładając, że w powietrzu znajduje się 20% objętościowych tlenu obliczamy objętość powietrza potrzebnego do przeprowadzenia reakcji:

 

Odp. Do przeprowadzenia reakcji potrzeba powietrza